Menu

stasibanner

Ορισμένες απαραίτητες παρατηρήσεις σχετικά με την καταψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας και το κείμενο των «9».

Είναι γνωστό ότι ο νέος κανονισμός καθαριότητας που κατέθεσε προς ψήφιση η διοίκηση του Δήμου, λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτούνταν στο δημοτικό συμβούλιο, δεν έγινε εφικτό να τεθεί σε ισχύ.

Για άλλη μία φορά παρατηρήθηκε το φαινόμενο της σύμπνοιας ετερόκλητων και θεωρητικά αντίπαλων ιδεολογικά πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να απορριφθεί η πρόταση της διοίκησης του Δήμου. Οι περισσότερες δημοτικές παρατάξεις δεν ένιωσαν την ανάγκη να τοποθετηθούν δημόσια για τη στάση τους σε αντίθεση με τους εννιά δημοτικούς συμβούλους που έχουν αποχωρήσει από την «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» και συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Πολιτών στο Χαλάνδρι.

Έχει σημασία να αναφερθούμε στο πολυσέλιδο κείμενο που εξέδωσαν όχι μόνο γιατί πολλά από τα όσα γράφονται στοιχειωδώς δεν ευσταθούν αλλά γιατί ο πολιτικός δογματισμός που το διακρίνει σε συνδυασμό με την άγνοια και τη μετατροπή των όποιων διαφορετικών προσεγγίσεων σε προσωπική αντιπαλότητα, αποτελούν το χειρότερο σύμβουλο όταν κάποιος καλείται με την ψήφο του να καθορίσει την τύχη μιας πόλης.

Αναφέρουν στο κείμενό τους ότι «ο νέος κανονισμός καθαριότητας είναι κατά απόλυτη υπαγόρευση από τα κυβερνητικά κέντρα και τις εφαρμοζόμενες από αυτά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται δε και συμπληρώνει το πλέγμα νομοθετημάτων και οδηγιών, που βασική στόχευση έχουν καταρχάς τη μεταφορά κάθε κόστους περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον πολίτη, κατά δεύτερον τη μείωση των δαπανών του κεντρικού Κράτους το οποίο σταδιακά απαλλάσσεται από το βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και από τη χρηματοδότηση των δήμων, προσφέροντάς τους το εναλλακτικό «τυράκι» των εσόδων που θα έχουν από την εφαρμογή εξαντλητικών και ευφάνταστων προστίμων».

Αντιπαρερχόμαστε την καταπληκτική σύλληψη περί απόλυτης υπαγόρευσης του εν λόγω κανονισμού από κυβερνητικά κέντρα και πάμε στην ουσία. Πρόκειται για μια κομβική πολιτική θέση που προφανώς συμπυκνώνει το λόγο της διαφωνίας των «9» αλλά αντιφάσκει με άλλες προτάσεις στο ίδιο κείμενο, όπως την ενημερωτική καμπάνια για να γίνει πιο εύληπτος ο κανονισμός από τους δημότες ή την ανάγκη σύσκεψης εκπροσώπων των παρατάξεων για συνθετική εισήγηση στο θέμα. Πολύ περισσότερο η συγκεκριμένη θέση έρχεται σε αντίφαση με τη «λευκή» ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο αφού κατά παράδοση η λευκή ψήφος σηματοδοτεί τη «μη θέση» ανάμεσα στην καταψήφιση ή την ψήφιση. Βέβαια αυτό είναι δικό τους θέμα δεν παύει όμως να παραμένει ζητούμενο πως συνδέεται ο κανονισμός με όλα όσα υποστηρίζονται παραπάνω. (μεταφορά του κόστους στον πολίτη μέσω των προστίμων κλπ.)

Ας δούμε όμως κάποια σημεία του κανονισμού:

- Σήμερα (χωρίς μάλλον να τους αφορά) ισχύει ο Κανονισμός Καθαριότητας που ψηφίστηκε το 2009 από τη διοίκηση Ζαφειρόπουλου. Σε αυτόν επιβάλλεται ειδικό τέλος αποκομιδής 4 ευρώ ανά ογκώδες αντικείμενο ή 8 ευρώ το κυβικό στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων. Στον κανονισμό που κατέθεσε η διοίκηση του δήμου η αποκομιδή γίνεται δωρεάν. Ποιος ωφελείται από αυτή τη ρύθμιση όταν μάλιστα παράλληλα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της διοίκησης και δύο μειώσεις δημοτικών τελών;

- Στον ισχύοντα κανονισμό τα πρόστιμα προς τις πρώην εταιρείες «κοινής ωφέλειας» κυμαίνονται αόριστα από 180 έως 1800 ευρώ και μόνο για εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών. Στον προτεινόμενο κανονισμό συγκεκριμενοποιούνται πρόστιμα 400 ευρώ για κάθε ημέρα μη αποκατάστασης των τομών και του χώρου. Και μάλιστα σε ένα Χαλάνδρι διάτρητο από τέτοια έργα. (κινητή τηλεφωνία, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο κλπ). Ποιόν άραγε ωφελεί η μη ψήφιση του κανονισμού; Τις ιδιωτικοποιημένες στην πλειοψηφία τους εταιρείες ή το δήμο;

- Στον μη ψηφισθέντα κανονισμό αναφέρεται ρητά για όσους διαχειρίζονται επικίνδυνα τοξικά απόβλητα: «Εφόσον τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντα Κανονισμού, οφείλουν να παρουσιάζουν αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων.» Στον ισχύοντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη. Στο όνομα τίνος απεμπολείται το δικαίωμα του δήμου να ελέγχει τα θηριώδη διαγνωστικά κέντρα αλλά και άλλες επιχειρήσεις που έχουν τέτοιου είδους απόβλητα; Δεν γνωρίζουν οι «9» της πρωτοβουλίας ότι ο κανονισμός έχει ισχύ νόμου και ποιος άραγε ωφελείται από το μη έλεγχο;

Ας πάμε όμως και στα «πρόστιμα».

Πράγματι για την εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής χρειάζεται η συνειδητή συμμετοχή της πλειοψηφίας των πολιτών και αυτό δεν αφορά μόνο τα απορρίμματα αλλά εκτείνεται σε όλο το εύρος της κοινωνικής ζωής. Πράγματι αποτελεί διαχρονικό ερώτημα, στο επίπεδο της φιλοσοφίας και της πολιτικής, ποιοι είναι οι μηχανισμοί «ελέγχου» σε μία κοινωνία που τα συμφέροντα είναι αντιτιθέμενα ή που η «κοινή συνείδηση» δεν αφορά το σύνολο. Όμως, παρά την απόρριψη του κανονισμού δεν φαίνεται στο εν λόγω κείμενο να δίνεται κάποια απάντηση. Αντίθετα από ένα σημαντικό αριθμό κανόνων και προστίμων, σχολιάζονται μόνο τρία:

Για αυθαίρετη μετακίνηση κάδου, για απόρριψη φυτικών υπολειμμάτων χωρίς να ειδοποιηθεί η υπηρεσία και για ρύπανση από τις ακαθαρσίες ζώων. Να υποθέσουμε ότι με τα άλλα πρόστιμα συμφωνούν; (πχ απόρριψη λυμάτων στο δίκτυο ομβρίων 10.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 30.000 ευρώ όταν στον ισχύοντα τα πρόστιμα είναι από 720 έως 7.000 ευρώ γενικά και αόριστα ή απόρριψη επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων σε απλό κάδο 1.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 10.000 ευρώ;).

Όσον αφορά δε το πρόστιμο (το οποίο χαρακτηρίζουν και «ευφάνταστο») για τις ακαθαρσίες των ζώων συντροφιάς. Δεν γνωρίζουν ότι η συλλογή τους από τους ιδιοκτήτες των ζώων αποτελεί πάγιο αίτημα και πρόταγμα όλων των φιλοζωικών οργανώσεων; Και αυτό, όχι μόνο γιατί αποτελεί λόγο τριβής με τους μη φιλόζωους αλλά και γιατί οι χώροι περιπάτου και συνάντησης των ιδιοκτητών ζώων μετατρέπονται σε χώρους τουλάχιστον απωθητικούς, λόγω των ακαθαρσιών, για τους ίδιους αλλά και τα ζώα τους. Τι προτείνουν οι «9»; Ή απλώς δεν τους αφορά;

Για την απόρριψη των υπολειμμάτων αλλά και των ογκωδών σημειώνουν το πρόστιμο ξεχνώντας βέβαια μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι πλέον ο δημότης δεν χρεώνεται για την αποκομιδή και το μόνο που του ζητάει ο δήμος είναι να πάρει ένα τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία. Εξαντλητικό πρόστιμο ή στοιχειώδης σεβασμός στο δημόσιο χώρο;

Η επιβολή προστίμου για την «αυθαίρετη μετακίνηση κάδων» συνιστά το πιο περίεργο πρόστιμο που συμπεριλαμβάνεται και στους δύο κανονισμούς. Στον ισχύοντα και στον καταψηφισθέντα. Είναι επίσης το μόνο πρόστιμο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αρκεί κάποιοι – ελάχιστοι ευτυχώς – να μην θεωρούν ότι ο κάδος που βρίσκεται μπροστά στο σπίτι τους καλό είναι να μεταφερθεί στο σπίτι του γείτονα.

Πολλά επίσης παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τα αναφερόμενα στο κείμενο αλλά και για τη γενικότερη στάση τους:

Γιατί αποκρύπτουν από τούς αναγνώστες τους την κρίσιμη πληροφορία ότι η διοίκηση του δήμου ενημέρωσε έγκαιρα και κοινοποίησε το σχέδιο εισήγησης σε όλες τις παρατάξεις προς αναζήτηση βελτιωτικών προτάσεων ή ενστάσεων πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Γιατί αποκρύπτουν την πληροφορία ότι η διοίκηση του δήμου απέσυρε το θέμα από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 27 Ιουλίου ανταποκρινόμενη στο αίτημά τους, προκειμένου να δοθεί ένας ακόμη μήνας για την κατάθεση προτάσεων ή αντιρρήσεων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα;

Γιατί και στη νέα παράταση του διαλόγου απέφυγαν ξανά την κατάθεση οποιασδήποτε πρότασης ενώ είχαν περισσότερο από ένα μήνα μελέτης στην διάθεσή τους;

Γιατί στο πολυσέλιδο κείμενο δεν αναφέρεται η επιλογή τους να μην καταθέσουν καμία εναλλακτική πρόταση ενώ αντίθετα κάνουν λόγο για αυταρχική στάση της διοίκησης και συγκρότηση εκ νέου διαπαραταξιακής επιτροπής;

Τελικά ποιος πραγματικά έχει προσχωρήσει στην λογική της «αυτάρκειας» και της έλλειψης κουλτούρας διαλόγου και συγκλίσεων την ίδια στιγμή που υπερασπίζεται όπως και η διοίκηση την καθιέρωση της απλής αναλογικής;

Ανεξάρτητα βέβαια από τις όποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες ένα είναι το γεγονός. Στο δήμο Χαλανδρίου γίνεται σήμερα μία τεράστια προσπάθεια στο σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, που κατά τα άλλα ψηφίστηκε από όλους, μέχρι την ανανέωση των κάδων που αποτελούσαν εστίες μόλυνσης. Από την πειραματική επεξεργασία των υπολειμμάτων τροφής για την παραγωγή χρήσιμων υλικών για το δήμο μέχρι την εφαρμογή ξεχωριστής συλλογής χαρτιού και σύντομα βιοαποβλήτων στον τομέα της ανακύκλωσης. Από το διπλασιασμό του προσωπικού που εργάζεται στην καθαριότητα μέχρι τον εκσυγχρονισμό μέσων και υποδομών. Πάντα με γνώμονα την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στη χώρα «του ότι δηλώσεις είσαι» οφείλει κάθε αριστερός ή απλά προοδευτικός πολίτης να τοποθετηθεί, όχι στο πεδίο των γενικών και αφηρημένων κατηγοριών, που εύκολα διατυπώνονται χωρίς να αφήνουν κανένα αποτύπωμα στην πόλη, αλλά στο πραγματικό πεδίο της καθημερινότητας. Εκεί που όχι μόνο δοκιμάζονται οι όποιες θεωρίες αλλά οικοδομούνται οι συγκρούσεις του σήμερα και οι ανατροπές του αύριο.

 

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 07:18
επιστροφή στην κορυφή