Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων και έξυπνοι μετρητές ενέργειας

Η προσπάθεια διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών των δημοτικών κτηρίων & εγκαταστάσεων (σχολεία, χώροι άθλησης & ψυχαγωγίας, δημαρχείο, τεχνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα δημοτικού φωτισμού κλπ), που θα οδηγήσει στον περιορισμό των εξόδων κάλυψης των ενεργειακών αναγκών και την πιθανή δημιουργία εσόδων για τον δήμο, αυξάνοντας την δυνατότητα διάθεσης πόρων σε κοινωνικές και άλλες δράσεις, αποτελεί βασικό στόχο για την πολιτική της διαχείρισης του Δήμου για την επόμενη θητεία.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής διαχείρισης εντάσσεται, με μεγάλη οικονομική βαρύτητα και η διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιείται σήμερα, για την ικανοποίηση των περισσότερων ενεργειακών αναγκών ενός κτηρίου ή εγκατάστασης, ίσως και όλων, αν η θέρμανση του κτηρίου δεν γίνεται με τον «παραδοσιακό» συνδυασμό καυστήρας – πετρέλαιο/Φ.Α.

Το 1ο βήμα στην προσπάθεια διαχείρισης των αναγκών των δημοτικών εγκαταστάσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι η καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η ανάλυση των καταγραφών μπορεί να αποτυπώσει με εξαιρετική ακρίβεια τόσο την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων & εγκαταστάσεων όσο και την συμπεριφορά των χρηστών τους!

Η καταγραφή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και η περαιτέρω ανάλυσή της είναι εφικτή, εδώ και μερικά χρόνια, χάρη στην εφαρμογή τεχνικών ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και επικοινωνίας στους μετρητές ενέργειας (τα γνωστά «ρολόγια» της ΔΕΗ).

Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών τους μετονόμασε σε «Έξυπνους Μετρητές Ενέργειας» (Smart Energy Meters). Οι εν λόγω μετρητές, συνεχίζουν να έχουν τα πλήρη λειτουργικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μετρητών (2 ταρίφες, μια ημερήσιας και μια νυκτερινή). Επιπρόσθετα, έχουν την προσαρμοζόμενη στις ανάγκες, δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης των μετρούμενων μεγεθών (τάση, ρεύμα) και των υπολογιζόμενων (Ενεργός/Άεργος ισχύς, συντελεστής ισχύος, συχνότητα). Ταυτόχρονα, είναι εξοπλισμένοι με δυνατότητες επικοινωνίας με συστήματα ανάκτησης και κεντρικής διαχείρισης δεδομένων, μέσω όλων των διαθέσιμων φυσικών μέσων (καλωδιακή ή ασύρματη σύνδεση) και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Αρκετοί από αυτούς, έχουν την δυνατότητα συλλογής αποθήκευσης και αποστολής και λίγων ψηφιακών καταστάσεων (ανοικτή πόρτα, λειτουργία συναγερμού κλπ).

Τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει, αποστέλλονται σε κεντρικά συστήματα συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας είτε κατόπιν ζήτησης από τα συστήματα αυτά (Cyclic Polling) είτε συνεχώς.

Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος στα δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις, θα μπορούσε ιδανικά να γίνει με την εκμετάλλευση των «έξυπνων μετρητών» που η ΔΕΗ προτίθεται να εγκαταστήσει, κατ' αρχήν πιλοτικά και μελλοντικά, καθολικά. Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό με την εγκατάσταση μόνο ενός Ethernet switch ανά μετρητή και την σύνδεση του στο internet μέσω των συνδέσεων DSL που τα εν λόγω κτήρια έχουν (ή θ' αποκτήσουν). Στο «κέντρο» (το central control room της ΤΥ του δήμου) θα απαιτείτο η εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού για την απεικόνιση και την επεξεργασία των δεδομένων σε έναν τυπικό Η/Υ και ενός εξωτερικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Απαραίτητη κρίνεται η εγκατάσταση συστήματος ασφαλούς παροχής ισχύος στον Η/Υ του κέντρου.

Επειδή όμως ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης τέτοιων μετρητών από την ΔΕΗ στα κτήρια ενδιαφέροντος του δήμου, δεν είναι ορατός και προβλέψιμος απαιτείται, πέραν των απαιτούμενων στο «κέντρο», η εγκατάσταση τέτοιων έξυπνων μετρητών ιδιοκτησίας του δήμου κατ' αρχήν παράλληλα με τους υφιστάμενους μετρητές της ΔΕΗ και στην συνέχεια και εσωτερικά σε περίπλοκες εγκαταστάσεις (π.χ. κολυμβητήρια/γυμναστήρια, τεχνικές εγκαταστάσεις), η σε τμήματα του δημοτικού φωτισμού. Οι μετρητές αυτοί θα συνδεθούν στο internet μέσω των συνδέσεων DSL που τα εν λόγω κτήρια έχουν (ή θ' αποκτήσουν).

Πέραν της αποτύπωσης της ηλεκτρικής (κατά συνέπεια ενεργειακής) συμπεριφοράς των επιτηρούμενων κτηρίων, παράπλευρα οφέλη θα μπορούσαν να είναι η επιτήρηση κάποιων βασικών στοιχείων ασφαλείας των κτηρίων (άνοιγμα πόρτας, λειτουργία συναγερμού), η έγκαιρη ειδοποίηση διακοπής τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας του κτηρίου, η έγκαιρη ειδοποίηση καμμένης λάμπας στους κλάδους φωτισμού κ.α.

Η αποτύπωση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς (μέγιστες και ελάχιστες τιμές κατανάλωσης στον χρόνο) είναι πολύ σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα ίδια τα δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις. Ο συνδυασμός αυτής της γνώσης με τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ήλιος, αέρας, νερό, βιοαέριο, γεωθερμία) μπορεί να μηδενίσει την δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να την μετατρέψει σε έσοδα από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο! Οι επιπλέον πόροι δυναμώνουν την ικανότητα του δήμου να μειώσει κι άλλο τα δημοτικά τέλη, να προσφέρει κοινωνικές παροχές σε αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας και πολιτιστικά γεγονότα σε όλους.

Μια άλλη παράμετρος της εφαρμογής νεων τεχνολογιών στην ενεργειακή διαχείριση των δημοτικών εγκαταστάσεων είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο για άμεσα εμπλεκόμενους υψηλά εξειδικευμένους τεχνικούς όσο και για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

σημ του Stasi.gr: o Αλέξης Πραντίκος είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και υποψήφιος της Αντίστασης στις δημοτικές εκλογές του 2019

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 01 Μαΐου 2019 05:46
© Web Progress Σχεδίαση Ιστοσελίδων