Menu

stasibanner

Πού και πώς χύνονταν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων στην Ρεματιά Χαλανδρίου

Με ποιο τρόπο σε δύο σημεία της ρεματιάς, από τους αγωγούς ομβρίων της οδού Ιωαννίνων και Παπάγου χύνονταν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων; Ακολούθα το λύμα, ενίοτε και την μύτη σου.

 

Την 21/4 για πολλοστή φορά κάτοικοι στην παραρεμάτια περιοχή της πόλης διαμαρτύρονταν για δυσοσμία που ερχόταν από τα νερά του ρέματος. Την ίδια μέρα  αντίστοιχα παράπονα υπήρξαν και από την οδό Παπάγου στο κεντρικό τμήμα μεταξύ Φιλίπου Λίτσα και Πεντέλης. Όμως και με αυτοκίνητο να ήσουν και βρισκόσουν στο φανάρι Παπάγου και Δουκ. Πλακεντίας καταλάβαινες ότι κάτι συνέβαινε.

Το περιστατικό που αναφέρθηκε δεν είναι το μόνο που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Αντίστοιχο ζήτημα υπήρξε και στον μεγάλο αγωγό ομβρίων της οδού Ιωαννίνων τον Σεπτέμβριο του 2015 με  την έξοδό του στο ρέμα να εμφανίζει την ίδια εικόνα με αυτές που παρατηρήθηκαν τον Απρίλιο στην Παπάγου.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των περιπτώσεων είναι η συστηματική μεν τυχαία δε επαναληψιμότητα  του φαινομένου και ταυτόχρονα οι μεγάλες ποσότητες των λυμάτων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με τις συνήθεις εξηγήσεις (το βυτίο που αδειάζει, οι παράνομες συνδέσεις κλπ).

Η εικόνα που εμφάνιζε τόσο η έξοδος του αγωγού των ομβρίων της οδού Ιωαννίνων όσο και αυτή του αγωγού της οδού Παπάγου επίσης ήταν αντιφατική. Σε εποχή που δεν υπήρχε βροχόπτωση η παροχή αποβλήτων του αγωγού ήταν τουλάχιστον ίση με αυτή της παροχής νερού του ρέματος. Το ίδιο σε αναλογία συνέβαινε και τον Απρίλιο στην έξοδο του αγωγού της οδού Παπάγου: οι παροχές εμφανίζονταν συγκρίσιμές  με αυτές του ρέματος.

Η εικόνα αυτή της μόλυνσης του ρέματος με μεγάλες ποσότητες αποβλήτων με τυχαίο και συστηματικό τρόπο οδηγεί σε  μόνο σε μία εξήγηση: την συστηματική επικοινωνία του δικτύου ομβρίων με το δίκτυο των ακαθάρτων και την δημιουργία υπό κάποιες προϋποθέσεις συνθηκών παντοροΙκού δικτύου  - ή και παρανοϊκου κατά μία έννοια – όπου όλα πέφτουν σε μία διατομή και ότι γίνει…

Στην φωτογραφία φαίνεται ένα μπουκάλι νερό – λύμα από τον αγωγό της οδού Παπάγου  που συλλέχθηκε μέσα από αυτόν στις 21/4 σε σύγκριση με ένα μπουκάλι καθαρό νερό.  Τέτοιο νερό δεν μπορεί να αποτελεί την παροχή ενός δικτύου ομβρίων για μέρες όπως εμφανίζουν τα δίκτυα της περιοχής που πέφτουν στη ρεματιά.

Οι κακοτεχνίες των δικτύων

Με βάση τα γεγονότα που σύνεβησαν στον αγωγό των ομβρίων της οδού Ιωαννίνων και με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Χαλανδρίου και της ΕΥΔΑΠ έγινε εκτεταμένη επιθεώρηση του αγωγού ομβρίων υπογείως με συμβατικές μεθόδους καθώς αυτός είναι επισκέψιμος. Παρά τις αρχικές έρευνες που δεν διαπίστωσαν  κάτι, προχορώντας σε βάθος την έρευνα, σε επιστολή που εστάλη στον δήμο Χαλανδρίου από την ΕΥΔΑΠ στα μέσα Απριλίου πιστοποιείται ένα εντυπωσιακό γεγονός:

Τα δίκτυα των ακαθάρτων και των ομβρίων έχουν παράλληλε ςοδεύσεις σε μεγάλο κομμάτι της διαδρομής τους.

Η υψομετρική διαφορά που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των δύο δικτύων δεν είναι πάντα αυτή που θα έπρεπε

Στο σημείο της διασταύρωσης Παρνασσού και Μεταμορφώσεως ο αγωγός των ακαθάρτων διέρχεται εγκιβωτισμένος εντός του αγωγού των ομβρίων.

Αυτός ο αγωγός ακαθάρτων βρέθηκε τραυματισμένος από εργασίες που είχαν γίνει στην κατασκευή του φρεατίου  επίσκεψης του δικτύου ομβρίων.

Η έμφραξη του αγωγού  ακαθάρτων στο ύψος της διασταύρωσης της οδού Χελμού ανέβασε την στάθμη των ακαθάρτων στο δίκτυο με αποτέλεσμα αυτός να βρεθεί υπό πίεση και να υπερχειλίσει όπως είπαμε στο δίκτυο των ομβρίων.

Στην οδό Παπάγου  

Είναι γνωστό το γεγονός των οσμών που υπάρχουν κατά μήκος της οδού Παπάγου. Το φαινόμενο εμφανίζεται και παρέρχεται εδώ και πολλά χρόνια. Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ξεκίνησε σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ τις εργασίες ελέγχου του δικτύου ακαθάρτων με ειδικές κάμερες για να διαπιστωθεί αν και τι συμβαίνει σε αυτή την οδό.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα και συνεχίστηκαν αμέσως μετά.

Αποτελεί εντυπωσιακό γεγονός ότι και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκαν ακριβώς τα ίδια πράγματα:

Ο έλεγχος των αγωγών και των φρεατίων ξεκίνησε από την οδό Φιλ. Λίτσα εώς την οδό Ζήνωνος. Και εδώ όπως στην περίπτωση της οδού Ιωαννίνων ο αγωγός των ακαθάρτων έχει παράλληλη όδευση με τον αγωγό των ομβρίων που είναι και αυτός μεγάλης διαμέτρου.

Δεν εμφανιζόταν ροή στο δίκτυο των ακαθάρτων, πράγμα που υποδήλωνε έμφραξη του αγωγού. Το γεγονός ότι ταυτόχρονα δεν υπήρχε επιστροφή των λυμάτων σε υπόγεια στην περιοχή έδειχνε ότι κάτι συνέβαινε στα δύο δίκτυα και το ένα για κάποιο λόγο υπερχείλιζε στο άλλο.

Βρέθηκε η έμφραξη του αγωγού ακαθάρτων στο ύψος της οδού Ζήνωνος. Το γεγονός αυτό ανέβαζε την στάθμη των λυμάτων δημιουργώντας δίκτυο υπό πίεση.

Μετά την απόφραξη του δικτύου και έλεγχο με κάμερα εντός του αγωγού ακαθάρτων διαπιστώθηκε ότι φρεάτιο επίσκεψης δευτερεύοντως δικτύου επίσκεψης που είχε κατασκευαστεί για την πύκνωση των φρεατίων ομβρίων στους κάθετους δρόμους είχε τραυματίσει τον αγωγό ακαθάρτων με αποτέλεσμα αυτός να υπερχειλίζει για όσο διάστημα αυτός ήταν υπό πίεση εντός του αγωγού ομβρίων.

Βίοι παράλληλοι σε παράλληλα δίκτυα θα μπορούσε να πει κανείς. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι απλά πολλές φορές πράγματα  - η μειωμένη κλίση πχ του αγωγού ακαθάρτων από την Ζήνωνός μέχρι την πλατεία Κέννεντυ – ή η τυχαία έμφραξη στην οδό Χελμού  -μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα και μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα.

Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να επισκευάσει και την ζημιά του δικτύου ακαθάρτων στην οδό Ζήνωνος μετά την επισκευή στην Μεταμορφώσεως και Παρνασσού που ήδη έχει κάνει. Οι εργασίες ελέγχου των υπόγειων δικτύων σύντομα θα πρέπει να περάσουν σε εξέταση των υψομετρικών τους στοιχείων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει και άλλος συστηματικός παράγοντας που μπορεί να προκαλεί συνθήκες μόλυνσης στο δίκτυο ομβρίων ζήτημα που αφορά και τους κατοίκους του Χαλανδρίου και την Ρεματιά. Τέλος μάλλον απαραίτητη θα πρέπει να θεωρείται η συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ στο ζήτημα του ελέγχου των υπόγειων δικτύων ακαθάρτων με κάμερες. Είναι προφανές ότι κανείς δεν γνωρίζει αν το σύνολο των όσων διερευνήθηκαν αποτελούν και τα μόνα προβλήματα στον μαγικό υπόγειο κόσμο της πόλης.

Την επιστολή της ΕΥΔΑΠ μπορείτε να την δείτε εδώ

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 16 Μαΐου 2016 04:53
επιστροφή στην κορυφή